Новини сайту

(Поки новин немає)

Доступні курси

Робоча програма з дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» для студентів за спеціальністю 208 «Агроінженерія», галуззю знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», рівень вищої освіти (ОС) - перший (бакалаврський)

 „28серпня, 2018 року- 19 c.

 Розробник: І.В.Шатохіна, викладач першої категоріїКатегорії курсів


Курси